Dobrý den,

děkuji, že jste zavítali na webové stránky, které se týkají výzkumu v oblasti užívání ropušího jedu z důvodu jejich halucinogenních účinků. Vypracovávám bakalářskou práci na téma „Halucinogenní ropuchy“ při studiu adiktologie na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze.

Adiktologie je nově koncipovaný multidisciplinární obor, který se zaměřuje na prevenci, léčbu a výzkum užívání návykových látek a jiných forem potenciálně závislostního chování, jejich dopadů na jedince a na společnost a na sociální reintegraci osob, které v důsledku takových forem chování strádají. Obor vznikl v důsledku postupně narůstajícího propojování nových poznatků o příčinách a rozvoji závislého chování z oborů medicíny, psychologie, sociologie a sociální práce. Současně zohledňuje poznatky i z dalších vědních oborů, jako jsou např. ekonomika, právo, kriminologie, pedagogika, politologie, religionistika či kulturní a sociální antropologie. Ke studiu specifických forem lidského chování s potenciálem vytvoření závislosti tedy adiktologie přistupuje v širším výkladovém rámci studia kulturních, historických, sociálních, ekonomických, environmentálních a strukturálních podmínek a faktorů, jež ovlivňují chování člověka.

Oblast týkájící se užívání ropušího halucinogenního jedu nebyla dosud detailněji prozkoumána ani popsána, a proto jsem se rozhodla realizovat tento výzkum.

Cílem mé práce je zjistit základní informace týkající se halucinogenních ropuch a jejich uživatelů i experimentátorů.

Pokud máte zkušenost s užíváním (i jednorázovým užitím) halucinogenního ropušího jedu, prosím Vás o vyplnění dotazníku (max. 10 minut) na těchto stránkách. Pokud byste chtěli výzkum podpořit a byli ochotni sdělit detailněji Vaše osobní zkušenosti, pokračujte prosím na této stránce.

Na těchto webových stránkách se po odevzdání bakalářské práce dozvíte výsledek mé studie týkající se halucinogenních ropuch.

Předem Vám mnohokrát děkuji za spolupráci !!!

Karolina Perglová

Prosím o předání odkazu na tyto stránky lidem, kteří mají s užíváním ropušího halucinogenního jedu zkušenost.Při výzkumu je zaručena Vaše naprostá anonymita (popř. osob, o kterých se zmíníte). Můžete kdykoli z výzkumu vystoupit a na Vaši žádost budou veškeré údaje smazány !

Kontaktní e-mail: ropuchy@email.cz

Pro odesílání anonymních vzkazů můžete využít tento formulář

Pro diskuzi na téma haluconogenní ropuchy můžete diskutovat v tomto fóru


[CNW:Counter]